Berita Industri

pada18 Mei 2022 17: 29
Membina sistem pengurusan tenaga adalah mekanisme dan kaedah penting bagi syarikat untuk mencari potensi penjimatan tenaga. Ia juga merupakan cara penting bagi kerajaan untuk melaksanakan pengawasan dan pengurusan penjimatan tenaga.
Sistem pengurusan tenaga yang dibangunkan oleh COMPERE mempunyai fungsi pengumpulan, penyimpanan, analisis, keselamatan rangkaian, paparan aplikasi, dan penghantaran data penggunaan tenaga di lokasi. Ia menyediakan sokongan data tepat pada masanya untuk perusahaan untuk menjelaskan penggunaan tenaga, menjalankan analisis dan ramalan penjimatan tenaga, amaran awal, dan meningkatkan keupayaan penjimatan tenaga.


 
Peranan sistem pengurusan tenaga

Pertama, ini adalah kaedah penting untuk melaksanakan undang-undang, peraturan dan piawaian penjimatan tenaga

Dengan mengukuhkan pemantauan penjimatan tenaga, menggesa syarikat untuk melaksanakan undang-undang, peraturan dan piawaian penjimatan tenaga, dan mempromosikan penghapusan peralatan dan produk proses ketinggalan zaman.
 

Ke-2, menyediakan sokongan teknikal dan data untuk jabatan pengurusan pemuliharaan tenaga.

Pemantauan pemuliharaan tenaga adalah cara pengawasan teknikal, yang dapat mencerminkan tahap penggunaan tenaga keseluruhan perbadanan dan tahap kecekapan tenaga sistem dan peralatan penggunaan tenaga utama. Laporan analisis mengenai status penggunaan tenaga dapat dihasilkan setelah pelaksanaan pemantauan penjimatan tenaga, dan memberikan cadangan rasionalisasi sebagai asas saintifik bagi pihak berkuasa penjimatan tenaga untuk menggunakan, menyelaras, melayani, dan mengawasi kerja penjimatan tenaga perusahaan.
 

Ke-3 adalah untuk menyediakan asas saintifik bagi perusahaan untuk mengukuhkan pengurusan tenaga.

 

Pemantauan penjimatan tenaga
Melalui analisis kuantitatif status penggunaan tenaga perusahaan, mengetahui sebab-sebab sisa tenaga dan memberikan cadangan pembetulan, menyediakan asas saintifik bagi perusahaan untuk melaksanakan langkah-langkah pembetulan dan menjalankan transformasi teknologi penjimatan tenaga, dan mempromosikan perusahaan untuk mengukuhkan pengurusan tenaga dan meningkatkan kecekapan tenaga.
 

Klasifikasi sistem pemantauan penjimatan tenaga

Salah satunya ialah sistem pemantauan penjimatan tenaga individu.

Ia merujuk kepada pemantauan beberapa item dalam status penggunaan tenaga perusahaan, seperti dandang perindustrian, sistem penghantaran haba, sistem bekalan kuasa perusahaan dan sistem pengedaran, dan motor tak segerak tiga fasa. Pemantauan individu perlu dijalankan untuk peralatan memakan tenaga utama perusahaan.
 

Yang kedua adalah pemantauan pemuliharaan tenaga yang komprehensif.

Ia merujuk kepada pemantauan status penggunaan tenaga keseluruhan perusahaan. Pemantauan pemuliharaan tenaga yang komprehensif perlu dijalankan secara tetap untuk perusahaan yang menggunakan tenaga tinggi.